Undermeny

Synfel

Här är ett försök att ge lite information om olika synfel.

reklam2cutler_magazine

Först en liten ordlista:
Närsynthet = myopi.
Översynt = hyperopi.
Långsynthet eller ålderssynthet = prebyopi
Brytningsfel = astigmatism.

Närsynthet

Ser suddigt på avstånd men tydligt på nära håll. Skärpegränsen är närmare ju större synfelet är, d.v.s närsynt – 1,0 ser till 1 meter -2,0 till en 0,5 meter -10 till 10 cm. Synfelet kommer oftast i tonåren men kan dyka upp när som i livet. Tumregeln är ju tidigare debut, ju närsyntare blir man. Kan även vara stressrelaterat, och då debuterar och ökar det när som i livet mellan 10 till 50 års åldern.

Översynthet

Synfelet som är lite svårare att upptäcka. Om man är tillräckligt ung och felet inte är för stort ser man alldeles utmärkt men kan dras med mer huvudvärk och/eller trötta ögon, även en större grad av ljuskänslighet är vanlig. Orkar man inte justera felet själv ser man suddigt.
 Det är mycket viktigt att felet upptäcks på små barn annars är risken stor att synen inte utvecklas normalt, framförallt inte på ena ögat. Fyraårskontrollen brukar fånga upp de barnen.

Långsynthet

Felet som alla drabbas av, ”när armarna inte räcker till”. Debuterar ung i 45:års åldern, de som får problemen tidigare är oftast översynta utan att veta om det.

Astigmatism

Skeva hornhinnor heter det på norska, vilket är en bra beskrivning, bättre än vårt bryningsfel. Betyder att ögat är kupigare på ena hållet än andra hållet. Tänk er en rund boll som är klämd så att den blir skev.
 Astigmatism kan man ha enbart eller ihop med de andra synfelen. Symptomen är huvudvärk och sämre skärpa, är felet litet ger det mer huvudvärk är det stort märks det mest på att skärpan blir sämre.